Condohotele i aparthotele

Condohotele i aparthotele

19-02-2017

Condohotele i aparthotele to nic innego jak produkty inwestycyjne na rynku nieruchomości komercyjnych. Dochód z tytułu posiadanego condohotelu/apartamentu wypłacany jest sukcesywnie, a inwestor nie jest obciążony bieżącym zarządzaniem i innymi formalnościami.

Condohotel i aparthotel - inwestycje z gwarantowaną stopą zwrotu

Condohotele i aparthotele to nic innego jak produkty inwestycyjne na rynku nieruchomości komercyjnych. Dochód z tytułu posiadanego condohotelu/apartamentu wypłacany jest sukcesywnie, a inwestor nie jest obciążony bieżącym zarządzaniem i innymi formalnościami.

Stopa zwrotu kapitału w przypadku inwestycji w condohotele i aparthotele jest wyraźnie wyższa niż zyski na lokatach bankowych lub np. zyski z zakupu obligacji. Natomiast bezpieczeństwo inwestycji w postaci zakupu apartamentu gwarantowane jest aktem notarialnym i zapisane w księdze wieczystej. Tego typu inwestycja w zasadzie jest inwestycją długoterminową gwarantującą stały dochód, ale możliwe jest zbycie (sprzedaż) i odzyskanie zainwestowanych środków. W przypadku inflacji, bessy na giełdach lub innych nieprzewidzialnych okoliczności nieruchomości nie dość, że zachowują i utrzymują swoją wartość to często zyskują na wartości ze względu na wahania cen materiałów budowlanych jak i wzrost cen za usługi w budownictwie spowodowane wzrostem popularności alternatywnych form inwestowania.

Podejmując decyzję o zakupie apartamentu w condohotelu czy aparthotelu często sami nie jesteśmy dość kompetentni, aby właściwie i obiektywnie ocenić wybór developera, lokalizację oraz inne czynniki decydujące o tym, że nasza inwestycja przynosić będzie oczekiwane zyski. Dlatego warto w tym zakresie zasięgnąć opinii profesjonalnej firmy.